Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Radiocommunicatie in de luchtvaart

Certificaten

De operator van deze installatie moet verplicht houder zijn van een beperkt operatorcertificaat voor een luchtvaartstation.

De beperkte certificaten van radiotelefonist van vliegtuigstations worden door het BIPT afgegeven aan kandidaten die slagen voor een examen dat georganiseerd wordt door het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

Beperkt operatorcertificaat voor een luchtvaartstation

 

Vergunningen

De internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van luchtvaartuigen uitgerust met een radio verplicht een vergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden.

Er worden verschillende vergunningen afgegeven voor:

  • Vliegtuigstations
  • Draagbare stations

Het BIPT is enkel bevoegd voor de luchtvaartuigen die zijn ingeschreven in België.

 

Vergunningen