Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Radiomaritieme

Certificaat

Elke gebruiker van een radiostation in de radiomaritieme banden moet houder zijn van een certificaat van operator van scheepstations.

Vergunning

De internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van vaartuigen uitgerust met een radio verplicht een vergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden. Die vergunning wordt door het BIPT uitgereikt.

Stations aan wal moeten ook gedekt worden door een vergunning.