Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Radiomaritieme examens

Het BIPT heeft de taak examens te organiseren die toegang verlenen tot de certificaten voor de bediening van scheepsstations.

 

Maritieme examens VHF en SRC

De examens om een VHF- en SRC-certificaat te behalen worden op computer afgenomen in de lokalen van het BIPT in Brussel

Er wordt minstens één examen per maand georganiseerd.

Het inschrijvingsgeld voor zowel het VHF- als het SRC-examen bedraagt € 25,00.

Om aan het SRC-examen deel te nemen

is een attest vereist waaruit blijkt dat men een opleiding heeft genoten die georganiseerd werd door een door het BIPT erkende instelling.

 

Maritieme GMDSS-examens (ROC en GOC)

De GMDSS-examens worden door het BIPT georganiseerd in de instellingen waar de voorbereidende opleiding wordt gegeven.

Bij het praktische examen gebruikt de kandidaat dezelfde apparatuur als tijdens de opleiding.

Het inschrijvingsgeld voor het ROC- of GOC-examen bedraagt € 55,00.

 

                Aan welk examen moet ik deelnemen?

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.