Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Radioamateurexamens

Het inschrijvingsgeld voor de theoretische examens bedraagt € 25,00 (deze kosten worden niet terugbetaald).

Er zijn twee soorten examens,

het C-examen voor het behalen van het certificaat en de vergunning (Base)

het B-examen voor het behalen van het certificaat en de vergunning (HAREC)

 

C-Examen (Base)

Het C-examen is bestemd voor beginnelingen op radiocommunicatiegebied. Het examen bestaat uit een praktische en een theoretische proef.

OPGELET !!  

Om aan het theoretische examen van het BIPT te kunnen deelnemen, moet u een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor de praktische proef, georganiseerd door een door het Instituut erkende vereninging.

 

B-Examen (Harec)

Het B-examen is bedoeld voor gevorderden op radiocommunicatiegebied.

Voor dat examen is een grondige technische kennis op het gebied van de radiocommunicatie vereist. Het niveau van het examen is te vergelijken met dat van radiotechnicus.

Het Harec-certificaat is erkend in alle landen die lid zijn van de CEPT. Met dit certificaat kan u bij het beoefenen van uw hobby gebruik maken van een groter frequentiegamma en van hogere vermogens.

 

                              Voor welk examen wil ik me inschrijven ?

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.