Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

RAM C 10:00 (Basis)

Beginnend op 05/03/19 10:00

Radioamateurexamen voor het C Certificaat (Base)

Op de dag van het examen brengt u het volgende mee: uw identiteitskaart

OPGELET:

  • Het inschrijvingsrecht van € 50,62 is geldig voor één enkele deelname aan het examen. Indien u slaagt voor het examen ontvangt u het bedieningscertificaat zonder meerkost. 
  • De betaling ervan moet uitgevoerd worden binnen 48 uur na inschrijving, anders wordt uw inschrijving geannuleerd.
  • Het inschrijvingsrecht wordt nooit terugbetaald.
  • Het is verboden tijdens het examen gebruik te maken van nota's of van enig ander hulpmiddel zoals een rekenmachine, uurwerk, smartphone, tablet, enz. In zo'n geval volgt een onmiddellijke uitsluiting van het examen.
  • Gezien de recente wetswijziging dient u er zich van te vergewissen dat het examen evenwel via het oude reglement wordt aangeboden.