Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

RAM B 14:00 (HAREC) (FULL)

Beginnend op 29/11/17 14:00
Hits: 2629

 

Radioamateurexamen voor het Certificaat (HAREC)

Op de dag van het examen brengt u het volgende mee :

                     uw identiteitskaart + uw oproepingsbrief

carte identité        +        document

OPGELET !!!!

Zonder deze twee documenten kunt u niet aan het examen deelnemen.

Het inschrijvingsrecht van € 25 is geldig voor één enkele deelname aan het examen.

De betaling ervan moet uitgevoerd worden binnen de 24 u na de inschrijving, zoniet wordt deze geannuleerd.

Het inschrijvingsrecht wordt nooit terugbetaald.

Het is verboden tijdens het examen gebruik te maken van nota's of van enig ander hulpmiddel zoals een rekenmachine, uurwerk, smartphone, tablet, enz....

In zo'n geval volgt een onmmiddellijke uitsluiting van het examen.